Diagnoza

W naszej poradni możecie Państwo wykonać kompleksową diagnostykę psychologiczną. Dysponujemy większością dostępnych na polskim rynku akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne narzędzi diagnostycznych.

Diagnostyka dzieci i młodzieży:

 • zaburzenia zachowania i emocjonalne;
 • zaburzenia nastroju (w tym depresja);
 • ADHD;
 • Spektrum autyzmu;
 • zaburzenia psychotyczne;
 • specyficzne trudności szkolne (dysleksja, dysgrafia, akalkulia);
 • gotowość szkolna;
 • testy określające inteligencje;
 • diagnostyka neuropsychologiczna (zaburzenia poznawcze, zaburzenia pamięci);

Diagnostyka dorosłych:

 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i inne);
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia psychotyczne, schizofrenia;
 • uzależnienia;
 • diagnostyka neuropsychologiczna (diagnoza funkcji poznawczych, diagnoza zaburzeń pamięci);

Diagnostyka systemu rodzinnego:

 • CUIDA (Kwestionariusz do oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych);
 • TKR (Test kompetencji rodzicielskich);
 • SOR (Skale oceny rodziny);

Diagnostyka HR:

 • WERK (Inwentarz stylów kierowania ludźmi);
 • KKS (Kwestionariusz Kompetencji społecznych);
 • KNS (Kwestionariusz nadziei na sukces);
 • CWP (Skala człowiek w pracy);
 • LBQ (Kwestionariusz wypalenia zawodowego);
 • LMI (Inwentarz motywacji osiągnięć);

W naszej ofercie jest także wszechstronna diagnostyka sfery seksualnej zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Co możemy zdiagnozować?

 • zaburzenia rozwoju psychoseksualnego;
 • dysforia płciowa;
 • diagnostyka w kierunku nadużycia, przemocy seksualnej (ofiary)
 • diagnostyka w kierunku możliwości popełnienia przestępstwa seksualnego – parafilie seksualne;
 • diagnostyka zaburzeń seksualnych, takich jak: zespół bólowy miednicy mniejszej (dawniej dyspareunia), pochwica, pochwica nieorganiczna, zaburzenia orgazmu, zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku, zaburzenia libido;
Dysponujemy większością dostępnych na rynku, autoryzowanych przez PTP testów psychologicznych. 
 

Sprawdź pozostałe nasze usługi

W naszej poradni świadczymy kompleksową opiekę w zakresie zdrowia psychicznego. Tworzymy zespół doświadczonych psychologów, seksuologów, psychoterapeutów i lekarzy. Prowadzimy terapie: indywidualne, rodzinne, par, interwencje kryzysowe, uporządkowanie spraw przy rozwodzie, a także prowadzimy zajęcia w zakresie rozwoju osobistego. Oto zakres naszych usług:

Diagnoza

Kompleksowa diagnostyka psychologiczna i seksuologiczna

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Czytaj więcej

Psychoterapia par

Zajęcia terapeutyczne par prowadzone przez małżeństwo psychoterapeutów

Czytaj więcej

Terapia dysfunkcji i zaburzeń seksualnych

Terapia zaburzeń erekcji, wytrysku, zaburzeń orgazmu, zespół bólowych, obniżonego libido i innych

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Czytaj więcej

Sesje rozwoju osobistego - coaching

Praca nad odpowiednimi wzorcami i sposobem osiągania celów

Czytaj więcej

Uporządkowanie spraw przy rozwodzie

Pomoc psychologiczna w przejściu rozwodu

Czytaj więcej

Interwencja kryzysowa

Wsparcie w trudnym momencie życia oraz pomoc w radzeniu sobie z emocjami

Czytaj więcej