Bogdan Stelmach

Bogdan Stelmach

Lekarz medycyny specjalista z dziedziny seksuologii. Terapeuta, psychoterapeuta, seksuolog i pedagog

Doświadczony praktyk, prowadzi wraz z żoną poradnię psychologiczną gdzie udziela od wielu lat porad seksuologicznych.

Uczestnik Komisji do spraw przeciwdziałania przemocy seksualnej.

Biegły sądowy.

Zainteresowanie szczególne to poradnictwo partnerskie. Wraz z żoną jest autorem systemu innowacyjnych porad partnerskich o wysokiej skuteczności.

Sam prowadzi terapie poważnych zaburzeń osobowości szczególnie osobowości narcystycznej, czy też borderline.

Jego podopieczni po odbyciu osobistej terapii poprawiają swój komfort życia w stopniu przekraczającym ich wyjściowe oczekiwania wobec terapii.

Jest specjalistą w dziedzinie seksoholizmu, co pozwala mu podejmować się terapii przy tym zaburzeniu wobec osób, które przeszły w przeszłości kilka nieudanych terapii.

W obszarze uzależnienia od pornografii jako pierwszy wprowadził cytowany potem wielokrotnie termin infekcja pornografią, zanim odkrycia naukowe pozwoliły na wprowadzenie terminu przewlekła choroba mózgu.

Jego postawa humanisty i filozofa powoduje, iż jest zapraszany do mediów niezależnie od ich ideologicznego kolorytu, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami wobec zmian w kulturze, jakie mają obecnie miejsce.

Posiada wiedzę z innych dziedzin medycyny, co pozwala mu pracować także w ratownictwie medycznym i jednocześnie podkreśla to jego holistyczne podejście do zdrowia człowieka.

Autor licznych odczytów, szkoleń, wykładów, prac naukowych, superwizji innych placówek (Poradni, Szpitali Psychiatrycznych) trudniących się psychoterapią.