Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy w Mazowieckim Centrum Psychoterapii zajmuje się diagnozą przyczyn zgłaszanych przez rodzinę problemów. Pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczny. Rodzice/opiekunowie i dziecko przedstawiają problem ze swojej perspektywy. Diagnoza odbywa się najczęściej na podstawie rozmów, strukturalizowanego wywiadu, obserwacji lub testów. 

Psycholog dziecięcy traktuje rodzinę jako złożony system, w którego skład wchodzą dzieci i ich rodzice bądź opiekunowie oraz niekiedy dalsi członkowie rodziny- jeśli maja wpływ na pojawiający się problem. W związku z tym psycholog dziecięcy w Mazowieckim Centrum pracuje zarówno z dzieckiem jak i z jego opiekunami.

Po postawieniu diagnozy psycholog przekazuje rodzicom/ opiekunom swoje wnioski i proponuje rozwiązania. W zależności od poczynionych obserwacji i diagnozy może to być:

  • Terapia
  • Wsparcie psychologiczne
  • Porady wychowawcze
  • Pogłębienie diagnozy
  • Arteterapia
  • Neurografika

Przedstawione wyżej metody mogą się ze sobą łączyć.

Do psychologa dziecięcego można również przyjść na konsultację w momencie przeżywania lęku, niepewności, kryzysu. Nie zawsze spotkanie z psychologiem musi się skończyć diagnozą lub terapią. Wszystkich nas łączy troska o prawidłowy i bezpieczny rozwój dzieci dlatego zawsze warto rozmawiać i szukać najlepszych rozwiązań wspierających ten proces. Psycholog dziecięcy pomaga zauważyć zasoby, na których możemy się oprzeć.

Terapia- najczęściej są to regularne spotkania z dzieckiem, odbywające się min. raz w tygodniu. W proces terapeutyczny angażowana jest również rodzina dziecka. Spotkania z opiekunami odbywają się minimum raz w miesiącu, najczęściej są to dwa spotkania w miesiącu. 

Wsparcie psychologiczne -spotkanie z dzieckiem odbywa się co dwa tygodnie, spotkanie z opiekunami raz w miesiącu.

Porady wychowawcze- Częstość spotkań uzależniona jest od zgłoszonego problemu i zapotrzebowania rodziców. Spotkania odbywają się bez udziału dziecka.

Pogłębiona diagnoza- za pomocą specjalistycznych testów, ma miejsce gdy obserwowane problemy mają głębsze podłoże i wymagają dodatkowej diagnozy.

Arteterapia- wykorzystywanie różnych form sztuki, rysunku w procesie terapeutycznym. Pomaga odkryć, nazwać, leczyć to co do tej pory było zakryte, niezaopiekowane. Pomaga odkryć własne zasoby.

Neurografika- osiąganie zamiarów poprzez rysowanie. Jest to metoda arteterapeutyczna, która ułatwia własny rozwój, pomaga osiągać wyznaczone cele. Może również służyć jako metoda relaksu. Po spotkaniach uczestnicy nabywają konkretne umiejętności, które umożliwiają tworzenie prac neurograficznych. Metoda ta jest bardzo dobra zarówno dla młodzieży, osób dorosłych jak i seniorów.

Sprawdź pozostałe nasze usługi

W naszej poradni świadczymy kompleksową opiekę w zakresie zdrowia psychicznego. Tworzymy zespół doświadczonych psychologów, seksuologów, psychoterapeutów i lekarzy. Prowadzimy terapie: indywidualne, rodzinne, par, interwencje kryzysowe, uporządkowanie spraw przy rozwodzie, a także prowadzimy zajęcia w zakresie rozwoju osobistego. Oto zakres naszych usług:

Diagnoza

Kompleksowa diagnostyka psychologiczna i seksuologiczna

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Czytaj więcej

Psychoterapia par

Zajęcia terapeutyczne par prowadzone przez małżeństwo psychoterapeutów

Czytaj więcej

Terapia dysfunkcji i zaburzeń seksualnych

Terapia zaburzeń erekcji, wytrysku, zaburzeń orgazmu, zespół bólowych, obniżonego libido i innych

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Czytaj więcej

Sesje rozwoju osobistego - coaching

Praca nad odpowiednimi wzorcami i sposobem osiągania celów

Czytaj więcej

Uporządkowanie spraw przy rozwodzie

Pomoc psychologiczna w przejściu rozwodu

Czytaj więcej

Interwencja kryzysowa

Wsparcie w trudnym momencie życia oraz pomoc w radzeniu sobie z emocjami

Czytaj więcej

Konsultacje rodzicielskie

Dedykowane programy dla osób, które pragną pogłębić swoją rolę w wychowaniu dzieci oraz zrozumieć różnorodne wyzwania, jakie niesie ze sobą rodzicielstwo.

Czytaj więcej

Konsultacje rodzicielskie dedykowane rodzicom dzieci w wieku 15-18 r.ż. i dzieci pełnoletnich

Konsultacje wychowawcze, stworzone specjalnie dla osób, które stoją przed wyzwaniami związanymi z rodzicielstwem dorosłych potomków.

Czytaj więcej

Psychoedukacja

Jedna z form pomocy psychologicznej, która polega na dostarczeniu informacji na temat danego zaburzenia, choroby bądź sytuacji traumatycznej.

Czytaj więcej