Magdalena Paszko

Magdalena Paszko

Psycholog, seksuolog i psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Jestem psychologiem, seksuologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę – jestem w trakcie całościowych studiów specjalizacyjnych (drugi stopień specjalizacji z psychologii klinicznej) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując w:
– szpitalach psychiatrycznych 
(oddziały psychiatrii – psychiatrii dziecięcej, psychiatrii ogólnej dla dorosłych, oddziale detoksykacyjnym oraz terapii uzależnień, oddziale rehabilitacji psychiatrycznej, oddziale psychiatrii dla osób osadzonych o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, zespole psychiatrii środowiskowej);
– służbach mundurowych (jestem weteranem misji wojskowych poza granicami kraju)
– instytucjach pieczy zastępczej oraz w sądowym zespole specjalistów;
– domach pomocy społecznej;
– poradniach psychologiczno – pedagogicznych;  

W przeszłości wielokrotnie przeprowadzałam trudne interwencje kryzysowe, między innymi spowodowane śmiercią w służbie. Jestem biegłym sądowym opiniującym w najtrudniejszych sprawach o przestępstwa seksualne w Polsce. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 


Pasjonuje się fotografią oraz podróżami, szczególnie bliskie są mi rejony Bałkanów.